Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

ICI hedtvandskedlerICI hot water boilersICI hetvattenpannor
ASXASXASX
ASGXASGXASGX
Tekniske specifikationerTechnical SpecificationsTekniska specifikationer
DokumentationDocumentationDokumentation
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
ICI udstyr for hedtvandsanlægICI hot water plant accessoriesICI utrustning för hetvattenanläggning

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Modell ASGX Model ASGX Model ASGX

Tre-stråks hetvattenpanna

Designtryck: 12 - 25 bar
Värmeeffekt: 3 000 - 17 000 kW

Tre-træks hedtvandskedel

Designtryk: 12 - 25 bar
Varmeeffekt: 3.000 - 17.000 kW

Three-pass superheated water boiler

Design pressure: 12 - 25 bar
Heat effect: 3,000 - 17,000 kW

ASGX serien av hetvattenpannor är tre-stråks pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utrustning, emballerad och klar för installation
 • >90 % verkningsgrad
 • Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material, och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
 • Tillverkat enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

ICI hedtvandskedel model ASGX tre-træks dampkedel med vandrette røgkanaler og vandkammer i bagvæg.

 • Leveres fuldt udrustet med alt sikkerheds- og reguleringsautomatik, emballeret og klar til installation
 • >90 % nyttevirkning
 • Ved konstruktionen er anvendt høj kvalitet af materialer. Svejsninger er kontrollerede ved røntgen, ultralyd og trykprøver med farveopløsning
 • Udført i henhold til EN 12 935 og certificeret til P.E.D. 97/23/CE
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

ICI steam boiler model ASGX three-pass, wet back, horizontal fire tube boiler.

 • Supplied fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, fully packaged and ready for installation
 • >90 % efficiency
 • The construction utilises high quality material and the welds are checked by x-ray, ultrasonic and dye penetrant inspections
 • Complies with relevant EN standards and are certified to P.E.D. 97/23/CE
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner eller hent or download datablad (sv) datablad (sv) data sheet (en) med detaljerade specifikationer. med detaljerede specifikationer. with detailed specifications.

Se också våra utvalda Se også udvalgte See also selected referens­anläggningar. reference­anlæg. reference plants.