Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

NEXOL soldrevet varmtvandssystemNEXOL solar water heating systemNEXOL soldrivet varmvattensystem
Jinko solpanelJinko solar panelJinko solpanel

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Solenergi Solenergi Solar power

NEXOL solcellsdrivna varmvattensystem lämpar sig som komplement till en värmepump, då värmepumpen kan undvika att producera varmvatten där den går med mycket låg verkningsgrad. NEXOL soldrevet varmtvandssystem er velegnet som suplement til varmepumpe, da varmepumpen kan undgå at producere varmtvand hvor den kører med meget lav virkningsgrad. The NEXOL solar-powered hot water system is suitable as a supplement to a heat pump, as the heat pump can avoid producing hot water where it runs with very low efficiency.

Kontakta oss Kontakt os Contact us för ett erbjudande på ett solcellsdrivet varmvattensystem. for et tilbud på et soldrevet varmtvandssystem. for an offer on a solar-powered hot water system.

 

NEXOL solpanel-drevet varmtvandssystemNEXOL photovoltaic water heating systemNEXOL solpanelsdrivet varmvattensystem

Ingen nettilslutning behøves
Max. 1,5 kW varmekapacitet
No grid connection required
Max. 1,5 kW heating capacity
Ingen nätanslutning krävs
Max. 1,5 kW värmekapacitet

Jinko solpanelJinko solar panelJinko solpanel

360-380 W enkelsidet modul360-380 W mono facial module360-380 W enkelsidig modul