Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Pro­dukter Pro­dukter Product range

Milton är generalagent i Sverige och Norden för några av de ledande tillverkarna av utrustning för värmesystem i Europa.

Våra produkter är utvalda utifrån höga krav på pris, kvalitet, driftsäkerhet och miljövänlighet.

Kompletta lösningar

Vår personal har lång erfarenhet av våra produkter, som täcker de flesta typer av värmeinstallationer. Vi samarbetar med ledande VVS-installatörer, som ger råd och installerar värmelösningar från den lilla villan till den stora industrien och bostadsfastighet.

Milton er generalagent i Sverige og Norden for nogle af de førende producenter af udrustning for varmeanlæg i Europa.

Vores produkter er valgt ud fra høje krav til pris, kvalitet, driftsikkerhed og miljøvenlighed.

Komplette løsninger

Vort personale har indgående kendskab til vore produkter, som dækker de fleste typer varmeinstallationer. Vi samarbejder med førende VVS-installatører, som rådgiver og installerer varmeløsninger fra den lille villa til store industrier og beboelsesejendomme.

Milton is the general agent in Sweden and the Nordics for some of the leading manufacturers of equipment for heating systems in Europe.

Our products are selected from strict requirements for price, quality, reliability and environmental sustainability.

Complete solutions

Our staff has a thorough knowledge of our product range, which cover most types of heating installations. Together with leading plumbers and heating systems engineers, we offer installation advice for heating systems ranging from small private homes to large industrial solutions.

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

Dampproduktion 50 kg/t - 25 ton/t
Konstruktionstryk 0,98 -25 bar
Steam capacity 50 kg/h - 25 t/h
Design pressure 0.98 - 25 bar
Ångkapacitet 50 kg/t - 25 ton/t
Konstruktionstryck 0,98 - 25 bar

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

Varmeeffekt 233 kW - 19,2 MW
Konstruktionstryk 5 - 25 bar
Heat effect 233 kW - 19.2 MW
Design pressure 5 - 25 bar
Värmeeffekt 233 kW - 19,2 MW
Konstruktionstryck 5 - 25 bar

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Varmeeffekt 116 kW - 9,3 MW
Konstruktionstryk 10 bar
Heat effect 116 kW - 9.3 MW
Design pressure 10 bar
Värmeeffekt 116 kW - 9,3 MW
Konstruktionstryck 10 bar

         

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Varmeeffekt 23 kW - 20 MW
Konstruktionstryk 5 - 20 bar
Heat effect 23 kW - 20 MW
Design pressure 5 - 20 bar
Värmeeffekt 23 kW - 20 MW
Konstruktionstryck 5 - 20 bar

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

Varmeeffekt 14 kW - 3,2 MW
Konstruktionstryk 5 - 6 bar
Heat effect 14 kW - 3.2 MW
Design pressure 5 - 6 bar
Värmeeffekt 14 kW - 3,2 MW
Konstruktionstryck 5 - 6 bar

BrændereBurnersBrännare

         

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

Varmeeffekt 6 - 90 kWHeat effect 6 - 90 kWVärmeeffekt 6 - 90 kW

SolenergiSolar powerSolenergi

Simpelt solpanel-drevet varmtvand
Ingen nettilslutning behøves
Photovoltaic water heater
No grid connection required
Enkelt solpanelsdrivet varmvatten
Ingen nätanslutning krävs

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

Volumen 120 lVolume 120 lVolym: 120 l