Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

ICI hedtvandskedlerICI hot water boilersICI hetvattenpannor
ICI udstyr for hedtvandsanlægICI hot water plant accessoriesICI utrustning för hetvattenanläggning

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Hetvatten Hedtvand Hot water

Vi har ett komplett program med utrustning för hetvattenanläggningar från den italienska ICI-fabriken. Vi har komplet program af udstyr for hedtvandsanlæg fra den italienske ICI fabrik. We have a complete program of equipment for hot water plants from the Italian ICI factory.

Kontakta oss Kontakt os Contact us för ett erbjudande på din hetvatteninstallation. for et tilbud på din hedtvandsinstallation. for an offer for your hot water installation.

 

ICI hedtvandskedlerICI hot water boilersICI hetvattenpannor

Varmeeffekt 233 kW - 19,2 MW
Konstruktionstryk 5 - 25 bar
Heat effect 233 kW - 19.2 MW
Design pressure 5 - 25 bar
Värmeeffekt 233 kW - 19,2 MW
Konstruktionstryck 5 - 25 bar

ICI udstyr for hedtvandsanlægICI hot water plant accessoriesICI utrustning för hetvattenanläggning

Udstyr for hedtvandsanlægAccessories for hot water systemsUtrustning för hetvattenanläggningar