Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Riello varmekedlerRiello water boilersRiello värmepannor
ICI varmekedlerICI water boilersICI värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Värme­anlägg­ningar Varme­anlæg Heating systems

Vi har ett komplett program med pannor och utrustning för värmeanläggningar från ICI-, Riello- och Buderus fabrikerna. Vi har komplet program af udstyr for varmeanlæg fra ICI-, Riello- og Buderus fabrikkerne. We have a complete program of equipment for heating plants from the ICI-, Riello- and Buderus factories.

Kontakta oss Kontakt os Contact us för ett erbjudande på din värmeinstallation. for et tilbud på din varmeanlæg. for an offer for your heating installation.

 

Riello varmekedlerRiello water boilersRiello värmepannor

Varmeeffekt 23 kW - 5 MW
Konstruktionstryk 5 bar
Heat effect 23 kW - 5 MW
Design pressure 5 bar
Värmeeffekt 23 kW - 5 MW
Konstruktionstryck 5 bar

ICI varmekedlerICI water boilersICI värmepannor

Varmeeffekt 90 kW - 20 MW
Konstruktionstryk 5 - 20 bar
Heat effect 90 kW - 20 MW
Design pressure 5 - 20 bar
Värmeeffekt 90 kW - 20 MW
Konstruktionstryck 5 - 20 bar