Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

NEXOLNEXOLNEXOL
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Varmvattenberedare Varmtvandstank Domestic hot water tank

Vi har ett komplett program av vattentankar för alla ändamål. T.ex: Vi har et komplet program af vandtanke til alle formål. For eksempel: We have a complete program of water tanks for all purposes. E.g:

  • Med inbyggd värmeväxlarspiral för anslutning till standardpanna Med indbygget varmeveksler-helix for tilslutning til standard varmekedel With built-in heat exchanger helix for connection to standard boiler
  • Med inbyggd dubbelspiral för anslutning till standardpanna och alternativ värmekälla (t.ex. värmepump eller solvärme) Med indbygget dobbelt-helix for tilslutning til standard varmekedel og alternativ varmekilde (f.eks. varmepumpe eller solvarme) With built-in double helix for connection to standard boiler and alternative heat source (e.g. heat pump or solar heating)
  • Med inbyggd elvärmare för toppbelastning i t ex värmepumpsystem Med indbygget elektrisk varmelegeme for spidslast ved f.eks varmepumpeanlæg With built-in electric heater for peak load in e.g. heat pump systems
  • Med inbyggd dubbel elvärmare för kombination av elvärme och solceller Med indbygget dobbelt elektrisk varmelegeme for kombination af elvarme og solceller With built-in double electric heater for combination of electric heating and solar cells

Kontakta oss Kontakt os Contact us för råd om vilken tank som är lämplig för ditt projekt. for rådgivning om hvilken tank, der passer til dit projekt. for advice on which tank is suitable for your project.

 

NEXOLNEXOLNEXOL

Med dobbelt elektrisk varmelegeme
Volumen: 120 l
With double electric heater
Volume: 120 l
Med dubbel värmeelement
Volym: 120 l