Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

Riello gasbrændereRiello gas burnersRiello gasbrännare
Riello oliebrændereRiello oil burnersRiello oljebrännare
Riello kombibrændereRiello dual fuel burnersRiello kombibrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Brän­nare Brændere Burners

Vi har ett komplett program av brännare och utrustning för alla panntyper och för de flesta typer av bränsle från Riello fabriken. Vi har komplet program af brændere og udstyr for alle kedeltyper og for de fleste typer brændsel fra Riello fabrikken. We have a complete program of burners and equipment for all boiler types and for most types of fuel from the Riello factory.

Kontakta oss Kontakt os Contact us för ett erbjudande på en brännare, som passar ditt projekt. for et tilbud på en brænder, der passer dit projekt. for an offer on a burner that suits your project.

 

Riello gasbrændereRiello gas burnersRiello gasbrännare

For naturgas, propangas eller biogas
Varmeeffekt 45 kW - 19,5 MW
For natural gas, propane gas or bio gas
Heat effect 45 kW - 19.5 MW
För naturgas, gasol eller biogas
Brännareffekt 45 kW - 19,5 MW

Riello oliebrændereRiello oil burnersRiello oljebrännare

for letolie, sværolie eller bio-olie
Varmeeffekt 26 kW - 19,5 MW
For light oil, heavy oil or bio oil
Heat effect 26 kW - 19.5 MW
För lättolja, tungolja eller bioolja
Brännareffekt 26 kW - 19,5 MW

Riello kombibrændereRiello dual fuel burnersRiello kombibrännare

Kombinerede olie- og gasbrændere
Varmeeffekt 100 kW - 19,5 MW
Combined oil- and gas burners
Heat effect 100 kW - 19.5 MW
Kombinerade olje- och gasbrännare
Brännareffekt 100 kW - 19,5 MW