Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

ICI hedtvandskedlerICI hot water boilersICI hetvattenpannor
ASXASXASX
Tekniske specifikationerTechnical SpecificationsTekniska specifikationer
DokumentationDocumentationDokumentation
ASGXASGXASGX
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
ICI udstyr for hedtvandsanlægICI hot water plant accessoriesICI utrustning för hetvattenanläggning

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Modell ASX Model ASX Model ASX

Säckeldad hetvattenpanna Hedtvandskedel med vendeflamme Reverse flame superheated water boiler

Designtryck: 5 eller 12 bar
Värmeeffekt: 233 - 3 488 kW
Designtryk: 5 eller 12 bar
Varmeeffekt: 233 - 3.488 kW
Design pressure: 5 or 12 bar
Heat effect: 133 - 3,488 kW

ASX serien av hetvattenpannor är säckeldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Leveras fullt utrustat, emballerad och klar för installation
 • Rostfri stål beklädnad för användning inom livsmedel och sanitära områden
 • 90 % verkningsgrad
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

ICI hedtvandskedel model ASX har vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler.

 • Leveres fuldt udrustet, emballeret og klar til installation
 • Rustfri stål­beklædning for anvendelse indenfor levneds­middel­industrien
 • 90 % nyttevirkning
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

ICI steam boiler model ASX is a reverse flame wet back horizontal fire tube boiler.

 • Supplied fully packaged and ready for installation
 • Full stainless steel casing for food or sanitary applications
 • 90 % efficiency
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner eller hent or download datablad (sv) datablad (sv) data sheet (en) med detaljerade specifikationer. med detaljerede specifikationer. with detailed specifications.