Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

Milton kondenserende gaskedlerMilton condensing gas boilersMilton kondenserande gaspannor
ICI kondenserende kedlerICI condensing boilersICI kondenserande pannor
Riello kondenserende kedlerRiello condensing boilersRiello kondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Kon­den­serande värme­anlägg­ningar Kon­den­serende varme­anlæg Con­den­sing heating plants

Vi har ett komplett program med pannor och utrustning för kondenserande värmeanläggningar från Nefit-, Riello- och ICI fabrikerna. Vi har komplet program af udstyr for kondenserende varmeanlæg fra Nefit-, Riello- og ICI fabrikkerne. We have a complete program of equipment for condensing heating plants from the Nefit-, Riello- and ICI factories.

Kontakta oss Kontakt os Contact us för ett erbjudande på din kondenserande värmeinstallation. for et tilbud på dit kondenserende varmeanlæg. for an offer for your condensing heating installation.

 

Milton kondenserende gaskedlerMilton condensing gas boilersMilton kondenserande gaspannor

Varmeeffekt 14 - 1.600 kW
Konstruktionstryk 5 bar
Heat effect 14 - 1,600 kW
Design pressure 5 bar
Värmeeffekt 14 - 1 600 kW
Konstruktionstryck 5 bar

ICI kondenserende kedlerICI condensing boilersICI kondenserande pannor

Varmeeffekt 1,8 - 3,0 MW
Konstruktionstryk 6 bar
Heat effect 1,8 - 3,0 MW
Design pressure 6 bar
Värmeeffekt 1,8 - 3,0 MW
Konstruktionstryck 6 bar

Riello kondenserende kedlerRiello condensing boilersRiello kondenserande pannor

Varmeeffekt 123 kW - 3,2 MW
Konstruktionstryk 6 bar
Heat effect 123 kW - 3,2 MW
Design pressure 6 bar
Värmeeffekt 123 kW - 3,2 MW
Konstruktionstryck 6 bar