Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

ICI hedoliekedlerICI thermal oil boilersICI hetoljepannor
ICI udstyr for hedolieanlægICI thermal oil plant accessoriesICI utrustning för hetoljeanläggning

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Hetolja Hedolie Thermal oil

Vi har ett komplett program med utrustning för hetoljeanläggningar från den italienska ICI-fabriken. Vi har komplet program af udstyr for hedolieanlæg fra den italienske ICI fabrik. We have a complete program of equipment for thermal oil plants from the Italian ICI factory.

Kontakta oss Kontakt os Contact us för ett erbjudande på din hetoljainstallation. for et tilbud på din hedolieinstallation. for an offer for your thermal oil installation.

 

ICI hedoliekedlerICI thermal oil boilersICI hetoljepannor

Varmeeffekt 116 kW - 9,3 MW
Konstruktionstryk 10 bar
Heat effect 116 kW - 9.3 MW
Design pressure 10 bar
Värmeeffekt 116 kW - 9,3 MW
Konstruktionstryck 10 bar

ICI udstyr for hedolieanlægICI thermal oil plant accessoriesICI utrustning för hetoljeanläggning

Udstyr for hedolieanlægThermal oil systems accessoriesUtrustning för hetoljesystem