Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

ICI dampkedlerICI steam boilersICI ångpannor
FXFXFX
BNXBNXBNX
SIXENSIXENSIXEN
UdrustningAccessoriesUtrustning
Tekniske specifikationerTechnical SpecificationsTekniska specifikationer
Brænder- og ekonomiser specifikationerBurner and economiser specificationsBrännare och economiser specifikationer
DimensionerDimensionsDimensioner
Brænder anbefalingerBurner recommendationsBrännare rekommendationer
Varekoder og leveringstidProduct codes and delivery timeArtikelnummer och leveranstid
ReservedeleSpare partsReservdelar
DokumentationDocumentationDokumentation
TReVAPORTReVAPORTReVAPOR
GXGXGX
EVXEVXEVX
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
Regionale kravRegional requirementsRegionala krav
ICI udstyr for dampanlægICI steam plant accessoriesICI utrustning för ånganläggning

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Säckeldad högtrycks ångpanna

Designtryck: 12, 15, 18 eller 20 bar
Ångkapacitet: 350 - 5 100 kg/t

Højttryks dampkedel med vendeflamme

Konstruktionstryk: 12, 15, 18 eller 20 bar
Dampkapacitet: 170 - 5.100 kg/t

Reverse flame high pressure steam boiler

Design pressure: 12, 15, 18 or 20 bar
Steam production: 170 - 5,100 kg/h

SIXEN serien av ångpannor är säck eldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material, och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
 • Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utstyr, emballerad och klar för installation
 • Stort ångutrymme medför torr ånga av god kvalité
 • Rostfri stål beklädnad
 • Två matar vatten pumpar som standard
 • Tillverkat enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE och CE 1370
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

ICI dampkedel model SIXEN har vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler.

 • Ved konstruktionen er anvendt høj kvalitet af materialer. Svejsninger er kontrollerede ved røntgen, ultralyd og trykprøver med farveopløsning
 • Leveres fuldt udrustet med alt sikkerheds- og reguleringsautomatik, emballeret og klar til installation
 • Stort dampvolumen betyder god tør damp kvalitet
 • Rustfri stål beklædning
 • To fødevands pumper som standard
 • Udført i henhold til EN 12 935 og certificeret til P.E.D. 97/23/CE og CE 1370
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

ICI steam boiler model SIXEN is a reverse flame wet back horizontal fire tube boiler.

 • The construction utilises high quality material and the welds are checked by x-ray, ultrasonic and dye penetrant inspections
 • Supplied fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, fully packaged and ready for installation
 • Large steam volume ensures good quality dry steam
 • Full stainless steel casing
 • Standby feed water pump as standard
 • Complies with EN 12 953 and are certified to P.E.D. 97/23/CE and CE 1370
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner eller hent or download datablad datablad data sheet (sv/da/en) med detaljerade specifikationer. med detaljerede specifikationer. with detailed specifications.

Se också våra utvalda Se også udvalgte See also selected referensanläggningar referenceanlæg reference plants med ICI SIXEN pannor med ICI SIXEN kedler with ICI SIXEN boilers