Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

Milton kondenserende gaskedlerMilton condensing gas boilersMilton kondenserande gaspannor
Milton HighLineMilton HighLineMilton HighLine
Milton TopLine IIMilton TopLine IIMilton TopLine II
Milton kaskadesystemMilton cascade systemMilton kaskadsystem
GarantiWarrantyGaranti
ICI kondenserende kedlerICI condensing boilersICI kondenserande pannor
Riello kondenserende kedlerRiello condensing boilersRiello kondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is currently not available in english language)

Längsta erfarenheten och högsta kvaliteten

Længste erfaring og højeste kvalitet

  • Längsta erfarenheten inom kondenserande gaspannor
  • Suverän driftsäkerhet
  • Den bästa servicen
  • Længste erfaring med kondenserende kedler
  • Suveræn driftssikkerhed
  • Den bedste service

Den holländska producenten Nefit introducerade världens första succéfulla kondenserande panna på marknaden 1980. Vid den tiden började den stigande miljömedvetenheten och vikten av energieffektivitet. Nefit har i mer än 30 år varit den mest sålda pannan i Holland. I Sverige har Nefit pannor sålds sedan 1988.

Se också våra utvalda referens anläggningar.

När man väljer en Milton TopLine panna, beror detta inte enbart på en miljöanpassad uppvärmning utan också på pannans stora pålitlighet. Milton har under årens lopp utvecklat ett mycket högt kvalitetssystem. Den omfattande service till installatörer och användare bidrar till Miltons goda rykte som ett kvalitetsmärke med hög säkerhet.

Nu erbjuder vi den senaste Milton TopLine pannserie, men även om de tidigare modellerna Nefit Turbo, Milton EcomLine och Milton SmartLine inte längre säljs, så erbjuder vi naturligtvis fortfarande service och vi lagerför reservdelar till dessa pannor.

Den hollandske producent Nefit bragte verdens første vellykkede kondenserende kedel på markedet i 1980. Således begyndte den stigende miljøbevidsthed og energieffektivitet. Nefit har i mere end 30 år været den mest solgte kedel i Holland. I Sverige har Nefit kedler været markedsført siden 1988.

Se også udvalgte referenceanlæg.

Når man vælger en Milton TopLine kedel, er dette ikke alene på grund af miljøbevidst opvarmning, men også på grund af kedlens store pålidelighed. Milton har i årenes løb udviklet et meget højt kvalitetssystem. Den omfattende service til installatører og forbrugere bidrager til Miltons ry som et kvalitetsmærke, der giver sikkerhed.

Vi tilbyder nu den nyeste Milton TopLine kedelserie, men selv om de tidligere modeller Nefit Turbo, Milton EcomLine og Milton SnartLine ikke længere sælges, så tilbyder vi selvfølgelig stadig service og lagerfører reservedele til disse kedler.

Milton TopLine gaspannor Milton TopLine gaskedler

Marknadens högsta årsverkningsgrad och lägsta ljudnivå Markedets højeste årsnyttevirkning og laveste lydniveau

Miltons vägghängda gaspannor integreras elegant i pannrummet Milton's væghængte gaskedler integreres elegant i fyrrummet

De nya moderna kondenserande gaspannorna är väsentligt effektivare än gas- och oljepannor av äldre datum.

Med marknadens högsta årsverkningsgrad på 103% säkerställer Milton TopLine den lägsta möjliga gasräkning. Det betyder att du ofta sparar över 20 % på din årliga värmeräkning. Bra skattefria kronor som de flesta av oss har användning för. Samtidigt är Milton TopLine en av de tystaste gaspannorna, som någonsin gjorts.

De nye moderne Milton TopLine kondenserende gaskedler er væsentligt mere effektive end ældre gas- og oliekedler.

Med markedets højeste årsnyttevirkning på 103 % sikrer Milton TopLine den lavest mulige gasregning. Dette giver ofte en besparelse på mere end 20 % - gode skattefri kroner, som de fleste af os godt kan bruge. Samtidig er Milton TopLine en af de mest lydsvage gaskedler, der nogensinde er lavet.

PannaKedelBoiler
El-förbrukningEl-forbrugPower consumption
PumpPumpePump

Pannorna har naturligtvis energimärke A.

Kedlen og cirkulationspumpen har naturligvis energimærke A.

Milton gaspanna tillverkas av Nefit i Holland och är Europas mest sålda kondenserande gaspanna.

Milton gaskedler fremstilles af Nefit i Holland og er Europas mest solgte kondenserende gaskedel.

Storlek och modeller för alla behov Størrelser og modeller til alle behov

Förutom bas pannor för anslutning till traditionella varmvattenberedare, levereras TopLine pannorna också i två Combi modeller med inbyggd varmvattens produktion, som producerar varmt vatten i obegränsad tid. Combi Plus modellen levererar upp till 21 liter varmt vatten i minuten i 10 minuter.

För industri och bostadshus levereras Milton TopLine med kapacitet upp till 2000 kW (från 125 till 2000 kW i kaskad).

Se ochså Val av panna och varmtvatten beredare.

Foruden basis kedler for tilslutning til traditionelle varmtvandsbeholdere, leveres TopLine kedlerne også i to Combi-modeller med indbygget varmtvandsproduktion, der giver varmt vand i ubegrænset tid. Combi Plus modellen leverer helt op til 21 liter varmt vand i minuttet i 10 minutter.

Til industri eller beboelsesejendomme leveres Milton TopLine med kapacitet op til 2000 kW (fra 125 til 2000 kW i kaskade).

Se også Valg af kedel og varmtvandsbeholder.

Stilfull installation Stilfuld installation

Med de blygsamma mått tar pannan ungefär samma plats som en tvättmaskin. Det balanserade avgassystem med endast ett enkelt koncentriskt dubbel rör ökar ytterligare det estetiska intrycket.

Med de beskedne mål tager kedlen plads omtrent som en vaskemaskine. Det balancerede aftrækssystem med kun et enkelt koncentrisk dobbelt-rør forøger yderligere det æstetiske indtryk.

ModuLine 400 ModuLine 400

Enkel styrning Enkel styring

Milton TopLine levereras inklusive Moduline 400 värmestyrning med en lättförstålig användare handledning på DVD.

Milton TopLine leveres inklusive ModuLine 400 varmestyring med en let forståelig brugervejledning på DVD.

Marknadens bästa garanti Markedets bedste garanti

Utöver 2 års garanti på alla delar erbjuder vi 15 års garanti på pannans värmeväxlare, förutsatt att det utförs service på pannan varannat år av auktoriserad firma.

Ud over 2 års garanti på alle dele yder vi 15 års garanti på kedlens varmeveksler, forudsat der udføres service på kedlen hvert andet år.

Milton TopLine återförsäljare Milton TopLine forhandlere

Vill du ha mer information eller en offert på en Milton TopLine värmeanläggning, är du välkommen att kontakta oss eller någon av våra installatörer.

Ønsker du flere oplysninger eller et konkret tilbud på en Milton TopLine gaskedel, er du velkommen til at Kontakte os eller en af vore installatører.