Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed by heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt typ:
Modell:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt type:
Model:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Product type:
Model:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Låg tryck ånganläggning Lavtryk dampanlæg Low pressure steam plant

Låg tryck ångpanna för rengöring Lavtryks dampanlæg for rengøring Low pressure steam plant for cleaning
Plats:Lokation:Location: Unicon, Sjursøya, Oslo, Norge Unicon, Sjursøya, Oslo, Norge Unicon, Sjursøya, Oslo, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
  • ICI BX 1200, 1 bar låg trycks ångpanna lavtryks dampkedel low pressure steam boiler
  • ICI DEG 1500 matar vatten tank i AISI 316L rostfritt stål fødevandstank i AISI 316L syrefast stål feed water tank in AISI 316L stainless steel
Installerat:Installeret:Install. date: December 2012 December 2012 December 2012
Effekt:Effekt:Effect: 1395 kW
(2000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (21) q12-248
ICI BX 1200 panna med brännare ICI BX 1200 kedel med brænder ICI BX 1200 boiler with burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
ICI GEG 1500 matarvattentank med pneumatiskt ånginjektions system ICI GEG 1500 fødevandstank med pneumatisk damp injektions system ICI DEG 1500 feedwater tank with pneumatic steam injection system
Pannans styrskåp Kedelens kontrolpanel Boiler control panel