Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed by heat effect.

Filter Filter Filter

Alla anläggningar visas, men du kan begränsa listan. Alle anlæg er vist, men du kan begrænse listen. The full list is shown, however, you can limit the list.

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt typ:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt type:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Product type:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Privat värmeanläggning Privat varmeanlæg Private gas heater installation

Milton TopLine Combi Plus med varmvattenberedaren under pannan i en skåpsmodul, så att när skåpet är stängt syns inte pannan. Gaskedel og varmtvandsbeholder installeret i skabsmodul Gas heater with hot water tank installed in cabinet
Plats:Lokation:Location: Gantofta, Skåne, Sverige Gantofta, Skåne, Sverige Gantofta, Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: VVS & Gasteknik AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Maj 2013 Maj 2013 May 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (1) q13-196
Diskret installation i skåp Diskret installation i skab Discrete installation in cabinet
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ännu mer diskret med dörren stängd ... Endnu mere diskret med døren lukket ... Even more discrete with the door closed ...

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Milton TopLine med varmvattenberedare. Gaskedel med varmtvandsbeholder Gas heater and hot water tank
Plats:Lokation:Location: Länsmansvägen Dalby, Sverige Länsmansvägen Dalby, Sverige Länsmansvägen Dalby, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Erik Olssons Rörläggeri AB, Lund
Produkter:Produkter:Products:
 • Milton TopLine 25 kondenserande gaspanna kondenserende gaskedel condensing gas heater
Installerat:Installeret:Install. date: December 2013 December 2013 December 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (2) q13-xxx-01
Panna och vatten beredare Kedel med varmtvandsbeholder Gas heater with d.h.w. tank

Privat värmeanläggning Privat varmeanlæg Private heating plant

Milton TopLine Combi Plus Milton TopLine Combi Plus Milton TopLine Combi Plus
Plats:Lokation:Location: Malmö, Skåne, Sverige Malmø, Skåne, Sverige Malmoe, Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Rörläggaren AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013 Oktober 2013 October 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (3) q13-xxx-00
Observera den snygga rördragningen Bemærk den nydelige rørføring Notice the neat pipework
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Diskret installation med ett litet fotavtryck Diskret installation med lille pladsforbrug Discreet installation with modest spce requirements

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Två Milton TopLine 35 i kaskad To Milton TopLine 35 i kaskadeopstilling Two Milton TopLine 35 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Superbygg AB, privat fastighetsanläggning, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sverige Superbygg AB, privat beboelsesejendom, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sverige Superbygg AB, private apartment building, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Hylen & Kjellander VVS AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: September September September 2014
Effekt:Effekt:Effect: 70 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (4) q13-284
Pannrum Kedelrum Boiler room

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Milton TopLine 100 II Milton TopLine 100 II Milton TopLine 100 II
Plats:Lokation:Location: Kontorsgården FURAN, privat fastighetsanläggning, Trelleborgsvägen 2, Vellinge, Sverige Kontorsgården FURAN, privat beboelsesejendom, Trelleborgsvägen 2, Vellinge, Sverige Kontorsgården FURAN, private apartment building, Trelleborgsvägen 2, Vellinge, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Kungälvs Rörläggeri AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
 • 2 st 2 stk. 2 pcs. Milton TopLine II 100 kondenserande gaspanna kondenserende gaskedel condensing gas heater
 • 1 st 500 l KN varmtvatten beredare 1 stk. 500 l KN varmtvandsbeholder 1 pcs. 500 l KN calorifier
Installerat:Installeret:Install. date: September September September 2021
Effekt:Effekt:Effect: 100 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (5) CMS2283
Gaspanna med hydraulisk växel Gaskedel med hydraulisk kobling Gas boiler with hydraulic coupling
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Pannrum Kedelrum Boiler room
Vardagsrum Opholdsrum Living room
Kontorsgården Kontorsgården Kontorsgården

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

Värmeanläggning för fastighet Gasfyret varmeanlæg for beboelsesejendom Heating plant for apartment building
Plats:Lokation:Location: Fastighet i Höganäs, Sverige Beboelsesejendom i Höganäs, Sverige Apartment building in Höganäs, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Rörservice AB, Jonstorp
Produkter:Produkter:Products:
 • 1 st 1 stk. 1 pcs. Buderus GE 315 140 kW gjutjärnspanna støbejernskedel cast iron boiler
 • Buderus 500 liter VVB Buderus 500 l varmtvandsbeholder Buderus 500 l calorifier
 • 1 st 1 stk. 1 pcs. Riello BS3D gas brännare gas brænder gas burner
Installerat:Installeret:Install. date: April, 2008 April, 2008 April, 2008
Effekt:Effekt:Effect: 140 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (6) q06-140
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Rörinstallationer och VVB Rørinstallationer og varmtvandsbeholder Pipework and calorifier

Värmeanläggning för gasöl Propanfyret varmeanlæg Propane gas heater installation

Två Milton TopLine 80 i kaskad med gasöl bränsle. To propangas fyrede Milton TopLine 80 i kaskadeopstilling. Two LPG-fueled Milton TopLine 80 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Nedraby Vattenverk, Ystad, Sverige Nedraby Vattenverk, Ystad, Sverige Nedraby Vattenverk, Ystad, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Karl Ohlssons Rörledningsfirma AB Karl Ohlssons Rörledningsfirma AB Karl Ohlssons Rörledningsfirma AB
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Augusti August August 2013
Effekt:Effekt:Effect: 160 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (7) q12-189
Nedraby Vattenverk Nedraby Vattenverk Nedraby Vattenverk
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Pannor med fördelarrör och hydraulisk växel Gaskedler med fordelerrør og hydraulisk kobling Gas boilers with distribution manifold
Vågrät avgassystem genom vägg Vandret aftræk gennem ydervæg Horisontal flue system through outer wall
Gasöl tank Propangas tank Storage tank for propane gas fuel

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Milton TopLine 80 ocg 100 i kaskad Milton TopLine 80 og 100 i kaskadeopstilling Milton TopLine 80 and 100 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Jernhusen, Malmö, Sverige Jernhusen, Malmø, Sverige Jernhusen, Malmo, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Holmströms Rör AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Juni Juni June 2014
Effekt:Effekt:Effect: 180 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (8) q13-241
Pannrum med VVB till vänster Kedelrum med VVB til venstre Boiler room with calorifier to the left
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Pannor med fördelarrör och hydraulisk växel Gaskedler med fordelerrør og hydraulisk kobling Gas boilers with distribution manifold

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige (växlande placering) Skåne, Sverige (mobil placering) Scania, Sweden (roaming)
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 500, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 50 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013 November 2013 November 2013
Effekt:Effekt:Effect: 341 kW
(500 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (9) q13-254
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Öppet pannhus Åbent kedelhus Open boiler house

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

4 x 100 kW värmeanläggning installerad i kontorsmiljö.
OBS: Diskret installation i kontorsmiljö, inget buller, inga krav på friskluftsintag, pannorna godkända som pannrum.
4 x 100 kW varmeanlæg installeret i kontor.
Bemærk: Diskret installation i kontormilø. Ingen støj, ingen krav om ventilationsåbninger etc.
4 x 100 kW heating plant installed in office environment.
Notice: Discrete installation without noise or smell and with no requirements for ventilation openings in the boiler room.
Plats:Lokation:Location: Förenade Bil, Malmö, Sverige Förenade Bil, Malmø, Sverige Förenade Bil, Malmö, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Rörmontören Syd AB
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Mars, 2011 Marts, 2011 March, 2011
Effekt:Effekt:Effect: 400 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (10) q10-nnn-00
Kaskaduppställning Kaskadeinstallation Cascade configuration

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

4 x 100 kW värmeanläggning. 4 x 100 kW varmeanlæg. 4 x 100 kW heating plant.
Plats:Lokation:Location: Hotel Park Inn, Lund, Sverige Hotel Park Inn, Lund, Sverige Hotel Park Inn, Lund, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Holmströms Rör AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: December, 2012 December, 2012 December, 2012
Effekt:Effekt:Effect: 400 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (11) q12-175
Hotel Park Inn Hotel Park Inn Hotel Park Inn
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Kaskaduppställning Kaskadeinstallation Cascade configuration
Hotel Park Inn Hotel Park Inn Hotel Park Inn

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i specialbyggt container hus. Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus. Mobile steam plant installed in custom built container house.
Plats:Lokation:Location: Nystad, Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI STX 2-5 komplett ånggenerator anläggning. komplet damp generator anlæg. complete steam generator plant.
 • ICI SIXEN 650, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • ICI DEG 500 matarvattentank med termisk avgasning. fødevandtank med termisk afgasning. feed water tank with steam driven deaeration.
 • ICI ADD 90 vattenbehandlings anläggning. vandbehandlingsanlæg. water treatment plant.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2012. Oktober 2012. October 2012.
Effekt:Effekt:Effect: 443 kW
(650 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (12) q12-115
Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Vattenbehandlings anläggning, matarvattentank och styrskåp Vandbehandling, fødevandstank og styreskab Water treatment plant, feed water tank and control panel
Pannans säkerhetsutrustning Kedlens sikkerhedsudrustning The boiler's safety accessories
Frakt till monteringsplatsen Fragt til opstillingssted Transportation to installation site
Uppställning Opstilling Installation

Värmeanläggning för rötgas. Varmeanlæg for rå biogas. Heating plant for bio-gas.

Fjärrvärmeanläggning för rötgas som produceras av vattenreningsverk.
Pannan är ansluten till fjärrvärmenätets returledning.
Fjernvarmeanlæg for rå biogas fra vandrensningsværk.
Varmekedlen er indkoblet på fjernvarmenettets returledning.
District heating plant for bio-gas from sewage plant.
The boiler is connected to the return line of the district heating network.
Plats:Lokation:Location: Mjölby, Sverige Mjölby, Sverige Mjölby, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Hetvatten Hedtvand Superheated water
Installatör:Installatør:Installer: Mjölkulla Reningsverk
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: April 2017 April 2017 April 2017
Effekt:Effekt:Effect: 450 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (13) q15-031
Panna, gasblock och brännare Kedel, gasarmatur og brænder Boiler gas block and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Pannrum Kedelhus Boiler house
Gasblock Gasarmatur Gas block
Panna baksida Kedel bagside Boiler rear end
Gasklocka Gaskuppel Gas reservoir

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI AX 400, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 50 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2009. November 2009. November 2009.
Effekt:Effekt:Effect: 465 kW
(650 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (14) q09-079
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ånganläggningen under uppbyggnad Dampanlægget under opbygning Construction of the steam plant

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

2 st. kaskadinstallationer på 435 kW och 90 kW To varmeanlæg i kaskadeinstallation. 435 kW og 90 kW Two heating plants in cascade configuration. 435 and 90 kW
Plats:Lokation:Location: Arkivcentrum i Lund, Sverige Arkivcentrum i Lund, Sverige Arkivcentrum i Lund, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Rörläggaren AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: December 2011 December 2011 December 2011
Effekt:Effekt:Effect: 525 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (15) q10-180
Kaskaduppställning Kaskadeinstallation Cascade configuration

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Ånganläggning installerad i mobil ram för uppställning inomhus. Dampanlæg i mobil rammemontage for indendørs opstilling. Skid mounted mobile steam plant for indoors application.
Plats:Lokation:Location: AntPac, Arlöv, Sverige AntPac, Arlöv, Sverige AntPac, Arlöv, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 800, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
Installerat:Installeret:Install. date: April 2014 April 2014 April 2014
Effekt:Effekt:Effect: 545 kW
(800 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (16) q14-045
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

800 kg/t mobil ånganläggning installerad i specialbyggt container hus. 800 kg/t mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus. 800 kg/h roaming steam plant installed in custom built boiler house.
Plats:Lokation:Location: Nystad, Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI STX 2-5 komplett ånggenerator anläggning. komplet damp generator anlæg. complete steam plant.
 • ICI SIXEN 800, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • ICI DEG 500 matarvattentank med termisk avgasning. fødevandtank med termisk afgasning. feed water tank with steam driven deaeration.
 • ICI ADD 90 vattenbehandlingsanläggning. vandbehandlingsanlæg. Water treatment plant.
Installerat:Installeret:Install. date: April 2013 April 2013 April 2013
Effekt:Effekt:Effect: 545 kW
(800 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (17) q12-328
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Building the boiler house
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige (växlande placering) Skåne, Sverige (mobil placering) Scania, Sweden (roaming)
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 1000, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 100 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013 Oktober 2013 October 2013
Effekt:Effekt:Effect: 681 kW
(1000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (18) q13-209
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ångrör med driftspressostater och max pressostater Instrumentrør med drifts- og sikkerhedspressostater Instrumentation pipe with operation and safety pressure switches
Ånganläggningen är installerad i en standard 20' marin container Dampanlægget er indbygget i standard 20' marine container The steam plant is fitted into a standard 20' marine container

Ny ånganläggning Nyt dampanlæg New steam plant

Ny nyckelfärdig ånganläggning för charkuterifabrik. Nyt nøglefærdigt dampanlæg for charcuterifabrik. New complete turn-key steam plant for meat processing factory.

Komplett ånganläggning med tre-stråks ångpanna, modulerande gasbrännare med frekvensstyrd fläkt, standard och kondenserande economiser (rökgasväxlare), säkerhetssystem för 72 timmar obevakad drift, fjärrövervakningssystem, avblåsningskärl och kondensattank Komplet dampanlæg med tre-træks dampkedel, modulerende gasbrænder med frekvensstyret blæser, standard og kondenserende economiser (røggasvarmeveksler), sikkerhedssystem for 72 timer u-overvåget drift, fjern-overvågnings system, afblæsningstank og kondensattank. Complete steam plant with three-pass steam boiler, frequency modulated gas burner, standard as well as condensing economiser (flue gas heat exchanger), safety control system for 72 hours un-supervised operation, remote controlled management system, blow-down tank and condensate tank.

I tillägg till den primära ånganläggning har installerats avancerad värmeåtervinnings system med ackumulatortank för återvinningsvärme. Systemet innefattar laddnings (återvinnings-) kretsar för ekonomiser, kompressor och kylmaskin samt urladdnings (förbruknings-) kretsar för tappvarmvatten och centralvärme. Alla kretsar har modulerande pumpar och ventiler, som styrs centralt av fjärrstyrd processtyrningsanläggning, som även hanterar detaljerad värmemätning med loggning. Foruden det primære dampanlæg er der installeret avanceret varme genindvindings-system med akkumulatortank for genindvindings-varme. Systemet omfatter opladnings (genindvindings-) kredse for economiser, kompressor og kølemaskine samt afladnings (forbrugs-) kredse for varmt brugsvand og centralvarme. Alle kredse har modulerende pumper og ventiler, der styres centralt af fjernbetjent processtyringsanlæg, der også håndterer detaljeret varmemåling med logning. In addition to the primary steam plant is installed an advanced waste heat recovery system with a central heat accumulation tank. This system includes separate heat recovery circuits for economiser, air compressor and cooling plant as well as separate heat discharge / consumption circuits for hot tap water and central heating. All circuits have modulating pumps or valves, which are centrally controlled by a process control system, which also handles individual energy measuring and logging.

Plats:Lokation:Location: Tulip Food Company AB, Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI ångpanna dampkedel steam boiler GSX 1100, 12 bar
 • ICI ECO-G2 standard economiser (rökgasväxlare) standard economiser (røggasvarmeveksler) standard economiser (flue gas heat exchanger)
 • ICI ECX-HZGA 2-6 kondenserande economiser (rökgasväxlare) kondenserende economiser (røggasvarmeveksler) condensing economiser (flue gas heat exchanger)
 • ICI GSS 72/2X säkerhetssystem för 72 timmar obevakad drift sikkerhedssystem for 72 timers u-overvåget drift Safety system for 72 hours unattended operation
 • Riello gasbrännare gasbrænder gas burner RS 68 /EV BLU
 • ICI BDV 1000 avblåsnings kärl afblæsnings tank blow down tank
 • MECCOM kondensattank och ångfördelarrör kondensattank og dampfordelerrør condensate tank and steam distributor
 • Spirax Sarco ångvärmeväxlare dampvarmeveksler steam heat exchanger
 • Bastec system för fjärrövervakning, pumpstyrning och värmemätning system for fjernovervågning, pumpestyring og varmemåling system for remote monitoring, pump control and energy logging
Installerat:Installeret:Install. date: Mars 2016 Marts 2016 March 2016
Effekt:Effekt:Effect: 750 kW
(1100 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (19) q14-289
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Ångpanna och gasbrännare Dampkedel og gasbrænder Steam boiler and gas burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Befintliga ångpannor Tidligere dampanlæg Old steam plant
Befintlig värmepanna Tidligere varmekedel Old water boiler
Befintliga pannor borttagit Gamle kedler fjernet Old boilers removed
Inlyftning av ångpanna Indbugsering af dampkedel Placement of new steam boiler
Ångpanna på plats Dampkedel på plads New steam boiler sucessfully in place
Nytt ångfördelarrör Nyt dampfordelerrør New steam distibution unit
Riello RS 68 /EV BLU gasbrännare Riello RS 68 /EV BLU gasbrænder Riello RS 68 /EV BLU gas burner
ICI GSX 100 ångpanna ICI GSX 100 dampkedel ICI GSX 100 steam boiler
ICI ECX HZGA 2-6 kondenserande economiser kondenserende economiser condensing economiser
Isoleringsarbete på ackumulatortank Isoleringsarbejde på akkumulatortank Insulation work on heat storage tank
Inreglering av gasbrännare Indregulering af gasbrænder Combustion adjustment of the gas burner
Ångpanna och gasbrännare Kedel og gasbrænder Steam boiler and gas burner
Nivå siktglas och automatisk sida blåsnings system (salthalt kontroll) Niveau indikatorer og automatisk sideafblæsnings system (saltholdigheds kontrol system) Level gauges and automatic side blowdown system (salinity control)
Matarvatten pumpar Fødevandspumper Feed water pumps
Spirax Sarco ångvärmeväxlare dampvarmeveksler steam heat exchanger
Nytt ångfördelarrör och kondensattank Nyt dampfordelerrør og kondensattank New steam distibution unit and condensate tank
ICI BDV 100 avblåsningskärl afblæsningstank blowdown vessel
Huvud manöverbild för processtyrningsanläggning Oversigtsbillede i processtyringsanlægget Main view in the master process control system
Pannrum med färdigt ånga- och värmeanläggning Kedelrum med færdigt damp- og varmeanlæg Boiler room with finished steam and heat plant

Ny ånganläggning Nyt dampanlæg New steam plant

Ny nyckelfärdig ånganläggning för grönsaksfabrik. Nyt nøglefærdigt dampanlæg for grøntsagsfabrik. New complete turn-key steam plant for vegetable cooking factory.

Komplett ånganläggning med tre-stråks ångpanna, modulerande gasbrännare, kondenserande economiser (rökgasväxlare), säkerhetssystem för 72 timmar obevakad drift, avblåsningskärl, vattenmjukningsverk, kemikalie doseringssystem och matarvatten avgasningsttank Komplet dampanlæg med tre-træks dampkedel, modulerende gasbrænder, kondenserende economiser (røggasvarmeveksler), sikkerhedssystem for 72 timer u-overvåget drift, afblæsningstank, vandblødgøringsanlæg, kemikalie doseringssystem og fødevands afgasningstank. Complete steam plant with three-pass steam boiler, modulating gas burner, condensing economiser (flue gas heat exchanger), safety control system for 72 hours un-supervised operation, blow-down tank, water softening system, chemicals injection system and feed water de-aeration tank.

Plats:Lokation:Location: Steglinge Gård AB, Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Holmströms Rör AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI ångpanna dampkedel steam boiler GSX 2000, 12 bar
 • ICI ECX-HCGA 8-12 kondenserande economiser (rökgasväxlare) kondenserende economiser (røggasvarmeveksler) condensing economiser (flue gas heat exchanger)
 • ICI GSS 72/2X säkerhetssystem för 72 timmar obevakad drift sikkerhedssystem for 72 timers u-overvåget drift Safety system for 72 hours unattended operation
 • Riello gasbrännare gasbrænder gas burner RS 200 /E CO3
 • ICI DEG 1000 AISI 304L matarvatten avgasningstank fødevands afgasningstank feed water de-aeration tank
 • ICI BSA 1000 buffer tank buffertank buffer tank
 • ICI BDV 1000 avblåsnings kärl afblæsnings tank blow down tank
 • ICI ADD 300D vattenmjukningsverk vand blødgøringsanlæg water softening system
 • ICI DS1 kemikalie dosering kemikalie doseringsanlæg chemicals dosing station
Installerat:Installeret:Install. date: September 2019 September 2019 September 2019
Effekt:Effekt:Effect: 1363 kW
(2000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (20) q17-284
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Ångpanna och gasbrännare Dampkedel og gasbrænder Steam boiler and gas burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Matarvatten avgasningstank Fødevands afgasningstank Feed water de-aeration tank
Ångkontrol för matarvattenstank Dampindsprøjtning for fødevandstank Steam injection control for feed water tank
ICI BDV 1000 avblåsningskärl ICI BDV 1000 afblæsningstank ICI BDV 1000 blow down vessel
Pann styrskåp Kedel kontrolskab Boiler control panel
Vattenmjukningsverk Vandblødgøringsanlæg Water softening system
Inreglering av gasbrännare Indregulering af gasbrænder Combustion adjustment of the gas burner
Inreglering av gasbrännare Indregulering af gasbrænder Combustion adjustment of the gas burner
Inreglering av gasbrännare Indregulering af gasbrænder Combustion adjustment of the gas burner

Låg tryck ånganläggning Lavtryk dampanlæg Low pressure steam plant

Låg tryck ångpanna för rengöring Lavtryks dampanlæg for rengøring Low pressure steam plant for cleaning
Plats:Lokation:Location: Unicon, Sjursøya, Oslo, Norge Unicon, Sjursøya, Oslo, Norge Unicon, Sjursøya, Oslo, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI BX 1200, 1 bar låg trycks ångpanna lavtryks dampkedel low pressure steam boiler
 • ICI DEG 1500 matar vatten tank i AISI 316L rostfritt stål fødevandstank i AISI 316L syrefast stål feed water tank in AISI 316L stainless steel
Installerat:Installeret:Install. date: December 2012 December 2012 December 2012
Effekt:Effekt:Effect: 1395 kW
(2000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (21) q12-248
ICI BX 1200 panna med brännare ICI BX 1200 kedel med brænder ICI BX 1200 boiler with burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
ICI GEG 1500 matarvattentank med pneumatiskt ånginjektions system ICI GEG 1500 fødevandstank med pneumatisk damp injektions system ICI DEG 1500 feedwater tank with pneumatic steam injection system
Pannans styrskåp Kedelens kontrolpanel Boiler control panel

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

Mobil ångpanna installerat i ett specialbyggt containerhus.
Uthyrt till livsmedelsindustri
Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus.
Udlejet til livsmiddelindustri
Mobile steam plant in custom built boiler house.
hired by food processing industry
Plats:Lokation:Location: Norrbotten, Sverige Norrbotten, Sverige Norrbotten, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 2500 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
Installerat:Installeret:Install. date: April 2013 April 2013 April 2013
Effekt:Effekt:Effect: 1703 kW
(2500 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (22) q12-119
Containerhus med 20 m3 lättoljetank Containerhuset med 20 m3 letolietank Boiler house with 20 m3 light oil tank
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Containerhus under uppbyggnad Containerhuset under opbygning Construction of the boiler house
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Panna med siktglas Kedel med vandstandsglas Boiler with level gauges

Ånganläggning Dampanlæg Steam plant

Bio gas och naturgas eldad ånganläggning för bio-gas raffinaderi Bio-gas og naturgas fyret dampanlæg for bio-gas raffinaderi Bio-gas and natural gas fuelled steam plant for bio-gas refinery
Plats:Lokation:Location: EGE/ CAMBI, Vormsund, Norge EGE/ CAMBI, Vormsund, Norge EGE/ CAMBI, Vormsund, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI GX 1500 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI ECX 15-20 ekonomiser ekonomiser economiser
 • ICI DEG 5000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
Installerat:Installeret:Install. date: Juli 2013 Juli 2013 July 2013
Effekt:Effekt:Effect: 1744 kW
(2600 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (23) q11-342
Panna och brännare (dubbel gas försörjning till vänster) Kedel og brænder (bemærk dobbelt gasforsyning til venstre) Boiler and burner (note double gas supply trains to the left)
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Panna och brännare med PLC tryckskärm på styrpanelen Kedel og brænder med PLC betjeningspanel på styreskabet Boiler and burner with PLC operator screen on the control panel
Dubbel gasmätare Dobbelte gas målere Double gas meters
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

2 värmeanläggningar á 1500 kW och 350 kW för industri To varmeanlæg varmeanlæg på 1500 og 350 kW for industri Two heating plants of 1500 and 350 kW factory
Plats:Lokation:Location: Gunnebo Industrier, Gunnebo, Sverige Gunnebo Industrier, Gunnebo, Sverige Gunnebo Industrier, Gunnebo, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: Intern installation Intern installation Internal installation
Produkter:Produkter:Products:
 • 1 st 1 stk. 1 pcs. Buderus GE 515 350 kW gjutjärnspanna støbejernskedel cast iron boiler
 • 1 st 1 stk. 1 pcs. Riello RL 38 lättolje brännare letolie brænder light oil burner
 • 2 st 2 stk. 2 pcs. Buderus GE 615 750 kW gjutjärnspannor i kaskaduppställning støbejernskedler i kaskadekobling cast iron boilers in cascade configuration
 • 2 st 2 stk. 2 pcs. Riello RL 70 lättolje brännare letolie brænder light oil burner
Installerat:Installeret:Install. date: Februari 2008 Februar 2008 February 2008
Effekt:Effekt:Effect: 1850 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (24) q07-128
Buderus GE 615 pannor och Riello RL 70 brännare Buderus GE 615 kedler og Riello RL 70 brændere Buderus GE 615 boilers and Riello RL 70 burners
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Riello RL 70 oljebrännare Riello RL 70 oliebrænder Riello RL 70 oil burner
Buderus GE 515 panna och Riello RL 38 brännare Buderus GE 515 kedel og Riello RL 38 brændere Buderus GE 515 boiler and Riello RL 38 burners

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

Mobil ånganläggning installerad i ett specialbyggt containerhus.
Används för testkörning av utrustning för läkemedelsindustrin.
Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus.
For dampforsyning af testkørsel af lægemiddeludstyr.
Mobile steam plant mounted in custom built boiler house.
For steam supply of test equipment for pharmaceutical equipment.
Plats:Lokation:Location: Malmö, Sverige Malmø, Sverige Malmö, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 3000 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI DEG 2000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
Installerat:Installeret:Install. date: Maj 2013 Maj 2013 May 2013
Effekt:Effekt:Effect: 2044 kW
(3000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (25) q13-069
Ny-inställda containerhus Nyopstillet containerhus Boiler house after finished installation
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank
Inredning av containerhuset.
Ångpannan syns till vänster
Indretning af containerhuset.
Dampkedel ses til venstre
Internal layout of the boiler house.
Steam boiler is to the left
Montering av containerhuset. Opstilling af containerhuset. Delivery of the boiler house.
Brännare och styrskåp. Brænder og kontrolskab. Burner and control panel.
Ångpanna med ångpådragningsrör (överst).
Observera transportfästen för skorsten (nedan till höger.).
Kedel med damprør (øverst).
Bemærk transportbeslag for skorsten (nederst th.).
Steam boiler with steam supply pipes (top).
Notice transportation bracket for chimney (bottom right).

Ånganläggning Dampanlæg Steam plant

Ånganläggning med naturgas / lättolja combibrännare Dampanlæg med naturgas / letolie kombibrænder Steam plant with natural gas / light oil dual fuel burner
Plats:Lokation:Location: Jackon Sotra, Bergen, Norge Jackon Sotra, Bergen, Norge Jackon Sotra, Bergen, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI GX 3000 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI ECX 25-35 ekonomiser ekonomiser economiser
 • ICI DEG 5000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
 • Riello RLS /EV 500 naturgas / lättolje kombibrännare naturgas / letolie kombibrænder natural gas / light oil dual fuel burner
Installerat:Installeret:Install. date: December 2013 December 2013 December 2013
Effekt:Effekt:Effect: 3488 kW
(5100 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (26) q13-193
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Montering av matarvatten tank och panna Montering af fødevandstank og kedel Installation of feed water tank and boiler
Panna och brännare med ackumulatortank och matarvattentank till vänster Kedel og brænder med akkumulatortank og fødevandstank til venstre Boiler and burner with accumulator tank and feed water tank to the left
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank

Mobil värmeanläggning Mobilt varmeanlæg Mobile heating plant

3,5 MW mobil värmeanläggning installerad i en standard marin container. 3,5 MW mobilt varmeanlæg installeret i standard marinecontainer. 3,5 MW mobile heating plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI REX 350, 6 bar värme panna ICI REX 350, 6 bar varmekedel ICI REX 350, 6 bar water boiler
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013. November 2013. November 2013.
Effekt:Effekt:Effect: 3500 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (27) q13-256
Installation i containerhus Installering i containerhus Installation of boiler in container

Mobil hetvatten anläggning Mobilt hedtvandsanlæg Mobile hot water plant

2 x 3 MW mobil hetvatten anläggning installerad i ett specialbyggt containerhus. 2 x 3 MW mobilt hedtvands anlæg installeret i specialbygget containerhus. 2 x 3 MW mobile hot water plant installed in custom built boiler house.
Plats:Lokation:Location: Imatran Lämpö, Nystad, Finland Imatran Lämpö, Uusikaupunki (Nystad), Finland Imatran Lämpö, Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Hetvatten Hedtvand Superheated water
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
 • 2 st ICI ASGX EN 3000, 6 bar hetvattenpanna. 2 stk. ICI ASGX EN 3000, 6 bar hedtvandskedler. 2 pcs. ICI ASGX EN 3000, 6 bar hot water boilers.
 • 2 st ICI ECX HSGB 25-35 economiser med special dimensionerad värmeväxlare. 2 stk. ICI ECX HSGB 25-35 ekonomisere med specialdimensionerede varmevekslere. 2 stk. ICI ECX HSGB 25-35 economisers with custom sized heat exchangers.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013. Oktober 2013. October 2013.
Effekt:Effekt:Effect: 6000 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (28) q13-042
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Framsida med port Forsiden med port Front side with entry port
Pannor och brännare Kedler og brændere Boilers and burners
Panna (A) Kedel (A) Boiler (A)
Panna (B) Kedel (B) Boiler (B)
Ekonomiser och luftspjäll för omskiftning mellan olja- och gas Ekonomiser og luftspjæld for omskiftning mellem olie- og gasfyring Economiser and air damper for change between oil and gas fuel
Automatik för omställning av luftspjäll Automatik for omstilling af luftspjæld Automatic operation of the air damper
Frakt av anläggningen Fragt af anlægget Transportation of the heating plant
Frakt av anläggningen Fragt af anlægget Transportation of the heating plant
Frakt av anläggningen Fragt af anlægget Transportation of the heating plant

Fjärrvärme Fjernvarme District heating

10 MW utbyggnad av befintlig fjärrvärme kapacitet 10 MW udbygning af eksisterende fjernvarmekapacitet 10 MW ekspansion of existing capacity
Plats:Lokation:Location: Skien, Norge Skien, Norge Skien, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Hetvatten Hedtvand Superheated water
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI ASGX 10000, 10 MW, 16 bar hetvattenpanna med PLC styrskåp med 84 timmars drift. ICI ASGX 10000, 10 MW, 16 bar hedtvandskedel med PLC styreskab med 84 timers drift. ICI ASGX 10000, 10 MW, 16 bar hot water boiler with PLC control panel and safety system for 84 hours continous operation.
 • Riello DB 12 LE Oljebrännare med elektronisk modulering och frekvensstyrd fläktmotor. Riello DB 12 LE oliebrænder med elektronisk modulering og frekvensstyret blæsermotor. Riello DB 12 LE light oil burner with electronic modulation and frequency modulated burner fan.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013. November 2013. November 2013.
Effekt:Effekt:Effect: 10000 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (29) q13-149
Skien fjärrvärme Skien fjernvarme Skien district heating
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Topp av panna med shuntpump Top af kedel med shuntpumpe Top of boiler with shunt pump
Riello DB 12 brännaren med påmonterad luftkanal Riello DB 12 brænderen med påmonteret luftkanal The Riello DB 12 burner with air duct fitted
Brännaren med färdigmonterade oljeslangar Brænderen med olieslanger færdigmonterede The burner with oil hoses fitted
Tändelektroder, munstyckshållare och brännarhuvud injusterad Tændelektroder, dysestok og brænderhoved indjusteret Ignition electrodes, oil lance and burner head after final adjustments
Klar för första uppstart Klar til første opstart Ready for the first startup
Första tändning Første tænding First ignition
Statusbild på styrskåpets dator (PLC) Statuspanel på betjeningsskærm Status screen on the operators panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel

Chips produktion Chips produktion Chips production

Gaseldad ångproduktion för potatischips tillverkning Gasfyret dampforsyning for chips produktion Gas fired steam supply for potato crisps production
Plats:Lokation:Location: OLW, Filipstad, Sverige OLW, Filipstad, Sverige OLW, Filipstad, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: RLV i Karlstad AB
Produkter:Produkter:Products:
 • 2 st 2 stk. 2 pcs. Riello RS /M 190 modulerande gas brännare modulerende gas brænder modulating gas burner
 • 1 st Riello RS /M 300 modulerande gasbrännare 1 stk. Riello RS /M 300 modulerende gasbrænder 1 pcs. Riello RS /M 300 modulating gas burner
 • 1 st Riello RS /M 800 modulerande gasbrännare 1 stk. Riello RS /M 800 modulerende gasbrænder 1 pcs. Riello RS /M 800 modulating gas burner
Installerat:Installeret:Install. date: December 2009 December 2009 December 2009
Effekt:Effekt:Effect: 16500 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (30) q09-086
Riello RS /M 190 modulerande gasbrännare Riello RS /M 190 modulerende gasbrænder Riello RS /M 190 modulating gas burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Riello RS /M 190 modulerande gasbrännare Riello RS /M 190 modulerende gasbrænder Riello RS /M 190 modulating gas burner
Riello RS /M 300 modulerande gasbrännare Riello RS /M 300 modulerende gasbrænder Riello RS /M 300 modulating gas burner
Riello RS /M 800 modulerande gasbrännare Riello RS /M 800 modulerende gasbrænder Riello RS /M 800 modulating gas burner