Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Säckeldad högtrycks ångpanna

Designtryck: 12, 15, 18 eller 20 bar
Ångkapacitet: 350 - 5 100 kg/t

Højttryks dampkedel med vendeflamme

Konstruktionstryk: 12, 15, 18 eller 20 bar
Dampkapacitet: 170 - 5.100 kg/t

Reverse flame high pressure steam boiler

Design pressure: 12, 15, 18 or 20 bar
Steam production: 170 - 5,100 kg/h

SIXEN serien av ångpannor är säck eldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material, och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
 • Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utstyr, emballerad och klar för installation
 • Stort ångutrymme medför torr ånga av god kvalité
 • Rostfri stål beklädnad
 • Två matar vatten pumpar som standard
 • Tillverkat enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE och CE 1370
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

ICI dampkedel model SIXEN har vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler.

 • Ved konstruktionen er anvendt høj kvalitet af materialer. Svejsninger er kontrollerede ved røntgen, ultralyd og trykprøver med farveopløsning
 • Leveres fuldt udrustet med alt sikkerheds- og reguleringsautomatik, emballeret og klar til installation
 • Stort dampvolumen betyder god tør damp kvalitet
 • Rustfri stål beklædning
 • To fødevands pumper som standard
 • Udført i henhold til EN 12 935 og certificeret til P.E.D. 97/23/CE og CE 1370
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

ICI steam boiler model SIXEN is a reverse flame wet back horizontal fire tube boiler.

 • The construction utilises high quality material and the welds are checked by x-ray, ultrasonic and dye penetrant inspections
 • Supplied fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, fully packaged and ready for installation
 • Large steam volume ensures good quality dry steam
 • Full stainless steel casing
 • Standby feed water pump as standard
 • Complies with EN 12 953 and are certified to P.E.D. 97/23/CE and CE 1370
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner eller hent or download datablad datablad data sheet (sv/da/en) med detaljerade specifikationer. med detaljerede specifikationer. with detailed specifications.

Se också våra utvalda Se også udvalgte See also selected referens­anläggningar reference­anlæg reference plants med ICI BNX pannor med ICI BNX kedler with ICI BNX boilers