Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
    Modell ASX Model ASX Model ASX
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell ASGX Model ASGX Model ASGX
    Tilvals pannutrustning (ASX, ASGX) Tilvalgs kedeludstyr (ASX, ASGXN) Boiler accessories (ASX, ASGX)
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Modell ASX Model ASX Model ASX

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Generellt Generelt General specifications
Designtryck Konstruktionstryk Design pressure [bar] 5, 12, 15 och 16 (1) 5, 12, 15 og 16 (1) 5, 12, 15 and 16 (1)
Strömförsörjning Strømforsyning Power supply   3F+N 400v 50Hz (2) 3F+N 400v 50Hz (2) 3F+N 400v 50Hz (2)
Bränsle Brændsel Fuel   Naturgas, gasol, biogas(3), lättolja eller tjockolja Naturgas, propangas, biogas(3), letolie eller sværolie Natural gas, bio-gas(3), light oil or heavy oil
(1) 15 och 16 bar på förfrågande
(2) andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(3) speciell konfiguration för biogas
(1) 15 og 16 bar på forespørgsel
(2) andre typer strømforsyning på forespørgsel
(3) special konfiguration for biogas
(1) 15 and 16 bar on request
(2) other types of power supply on request
(3) bio-gas requires special configuration
Tryck och temperatur Tryk og temperatur Pressures and temperatures
Designtryck Konstruktionstryk Design pressure Designtemperatur Designtemperatur Design temperature Max. arbetstemperatur Maks. driftstemperatur Max. working temperature
[bar][°C][°C]
5,0 5,0 5.0 158,8 158,8 158.8 130,0 130,0 130.0
12,0 12,0 12.0 191,7 191,7 191.7 150,0 150,0 150.0
15,0 15,0 15.0 203,1 203,1 203.1 160,0 160,0 160.0
16,0 16,0 16.0 204,3 204,3 204.3 160,0 160,0 160.0

Kapacitet, vattenvolym och vikt Ydelser, vandvolumen og vægt Capacities, water volume and weight
Pann modell Kedel model Boiler model Max värmeeffekt Maks. varmeydelse Max. heat output (1) Max inmatat effekt Maks. indfyret effekt Max. heat input (1) Verk­nings­grad Nytte­virkning Effi­ciency (1) Rökgasmotstånd Røggasmodstand Flue gas resistance (1) Vattensida tryckfall Trykfald, vandside Water side pressure resistance (2) Vattenvolym Vandvolumen Water volume Torr vikt Tør vægt Dry weight
5 bar 5 bar 5 bar 12 bar 12 bar 12 bar
  [kW] [kW] [%] [mbar] [mbar] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [kg] [kg]
ASX 200 233 25890,03,513,073512501540
ASX 300 349 38790,33,516,075013501760
ASX 400 465 51690,25,017,086515002035
ASX 500 581 64590,14,521,0109523002420
ASX 600 698 77490,16,020,0124523002970
ASX 800 930103290,25,526,0153526003300
ASX 10001163129290,17,024,0176528803850
ASX 12001395155090,08,022,0226534004510
ASX 15001744193790,86,530,0287542005000
ASX 17502035226090,87,528,0315550006000
ASX 20002326258490,08,032,0360575007300
ASX 25002907322990,09,039,0457085007920
ASX 30003488387690,09,548,0545077009000
(1) Vid 100% last och genomsnittstemperatur 130 °C
(2) Vid 100% last och ΔT=12 K
(1) ved 100% last og gennemsnitstemperatur 130 °C
(2) Ved 100% last og ΔT=12 K
(1) at 100% load and and 130 °C water temperature
(2) at 100% load and ΔT=12 K