Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
    Modell ASX Model ASX Model ASX
    Modell ASGX Model ASGX Model ASGX
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Tilvals pannutrustning (ASX, ASGX) Tilvalgs kedeludstyr (ASX, ASGXN) Boiler accessories (ASX, ASGX)
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Modell ASGX Model ASGX Model ASGX

Tre-stråks hetvattenpanna

Designtryck: 12 - 25 bar
Värmeeffekt: 3 000 - 17 000 kW

Tre-træks hedtvandskedel

Designtryk: 12 - 25 bar
Varmeeffekt: 3.000 - 17.000 kW

Three-pass superheated water boiler

Design pressure: 12 - 25 bar
Heat effect: 3,000 - 17,000 kW

ASGX serien av hetvattenpannor är tre-stråks pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utrustning, emballerad och klar för installation
 • >90 % verkningsgrad
 • Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material, och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
 • Tillverkat enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

ICI hedtvandskedel model ASGX tre-træks dampkedel med vandrette røgkanaler og vandkammer i bagvæg.

 • Leveres fuldt udrustet med alt sikkerheds- og reguleringsautomatik, emballeret og klar til installation
 • >90 % nyttevirkning
 • Ved konstruktionen er anvendt høj kvalitet af materialer. Svejsninger er kontrollerede ved røntgen, ultralyd og trykprøver med farveopløsning
 • Udført i henhold til EN 12 935 og certificeret til P.E.D. 97/23/CE
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

ICI steam boiler model ASGX three-pass, wet back, horizontal fire tube boiler.

 • Supplied fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, fully packaged and ready for installation
 • >90 % efficiency
 • The construction utilises high quality material and the welds are checked by x-ray, ultrasonic and dye penetrant inspections
 • Complies with relevant EN standards and are certified to P.E.D. 97/23/CE
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

Se datablad (sv) med detaljerade specifikationer. Se datablad (sv) med detaljerede specifikationer. See data sheet (en) with detailed specifications.

Se också våra utvalda referens­anläggningar. Se også udvalgte reference­anlæg. See also selected reference plants.