Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

ICI dampkedlerICI steam boilersICI ångpannor
FXFXFX
UdrustningAccessoriesUtrustning
Tekniske specifikationerTechnical SpecificationsTekniska specifikationer
Ydelser og brænder specifikationerPerformance and burner specificationsPrestanda och brännare specifikationer
Brænder anbefalingerBurner recommendationsBrännare rekommendationer
Tilvalgs udstyrOptional accessoriesTilvals utrustning
Varekoder og leveringstidProduct codes and delivery timeArtikelnummer och leveranstid
DokumentationDocumentationDokumentation
BNXBNXBNX
SIXENSIXENSIXEN
TReVAPORTReVAPORTReVAPOR
GXGXGX
EVXEVXEVX
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
Regionale kravRegional requirementsRegionala krav
ICI udstyr for dampanlægICI steam plant accessoriesICI utrustning för ånganläggning

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Komplett ånggenerator Komplet dampgenerator Complete steam generator

Designtryck: 5 bar
Ångkapacitet: 50 - 300 kg/t
Designtryk: 5 bar
Dampkapacitet: 50 - 300 kg/t
Design pressure: 5 bar
Steam production: 50 - 300 kg/h

ICI ångpanna modell FX är en automatisk, högeffektiv säckeldad ångpanna med vattenkyld backgavel och horisontella rökkanaler. Den har liten vattenhalt och har därför snabb reaktion på växlande ångforbrukning.

Pannan levereras fullt utrustat klar för enkel installation och behöver bara anslutas till el, vatten och ångrör.

Tack vare helautomatisk drift och små dimensioner är FX pannan särskilt lämpligt för kemtvätt och liknande vär det krävs minimalt underhåll och snabb reaktion på växlande ångförbrukning.

FX panna kan levereras monterat i ram där det ingår komplett tillbehör som vattenbehandling och matarvattentank.

Pannan kan användas för både gas- och oljeeldning

Godkänt enligt P.E.D. 97/23/CE.

ICI damp kedel model FX er en automatisk, højeffektiv kedel med vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler. Den har lille vandindhold og derfor hurtig reaktionstid på vekslende dampforbrug.

Kedlen er ved levering fuldt udstyret for enkel installation og behøver kun at blive forbundet til el, vand og damprør.

Takket være fuldautomatisk funktion og beskedne dimensioner er FX kedlen især velegnet for renserier o.lign. med begrænsede muligheder for kedelpasning og -overvågning..

FX kedlen kan leveres monteret i ramme med komplet tilbehør som f.eks. vandbehandling, fødevandstank etc.

Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring.

Certificeret til P.E.D. 97/23/CE.

ICI steam boiler model FX is an automatic, high efficiency reverse flame wet back steam boiler with horizontal flue gas channels. It has small water volume for quick reaction to varying steam demand.

It is supplied in the standard configuration ready for easy installation fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, and only needs to be connected to electric power, water and steam outlet pipes.

Thanks to fully automatic operation and modest dimensions, the FX generator is particulary suitable for ironing and small utilities where reduced boiler house supervision and quick steam generation is required.

It is also available as complete steam plant fitted inside a frame together with water treatment system and feed water tank.

The boiler is suitable for use with both gaseous and liquid fuels.

Certified to P.E.D. 97/23/CE

Användning av FX pannor i Norden Benyttelse af FX kedler i Norden Use of FX boilers in the Nordic countries

I de nordiska länderna krävs normalt utrustning för 24 timmars obevakad drift.

Detta inkluderar:

I de Nordiske lande kræves normalt udrustning for 24 timers u-overvåget drift.

Dette inkluderer:

Configuration for 24 hour unsupervised operation is normally required in the Nordic countries.

This includes:

Se också Se også See also Regionala kravRegionale kravRegional requirements

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner eller hent or download datablad (sv) med detaljerade specifikationer. datablad (da) med detaljerede specifikationer. data sheet (en) with detailed specifications.