Hem Hjem Home   Produkter Produkter Products Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news

Är gas dåligt för klimatet? Er gas dårligt for klimaet? Is gas bad for the climate?
Nekad service Afvisning af service Service refusal
ROT Avdrag Statstilskud State subsiidy
Cookies och Personlig information Cookies og Personlig information Cookies and Personal information
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Stopp för service ? Slut på service ? No more service ?

Blev ditt serviceavtal uppsagd ? Blev dit serviceabonnement opsagt ? Was your service terminated ?

Vi har blivit medvetna om att gaskunder, som har en Miltonpanna, har fått sitt serviceavtal avslutat med motiveringen att reservdelar inte kan köpas. Vi er blevet gjort opmærksom på, at gaskunder, der har en Milton kedel, har fået deres serviceabonnement opsagt med henvisning til, at der ikke kan skaffes reservedele. We have been made aware that gas customers who have a Milton gas heater have had their service subscription terminated with reference to the fact that spare parts cannot be obtained.

DETTA ÄR INTE KORREKT! Vi har ett omfattande reservdelslager för vårt pannprogram. Inte bara för de senaste panntyperna utan även för äldre pannor (t.ex. DETTE ER IKKE KORREKT! Vi har et omfattende lager af reservedele til vort kedelprogram. Ikke kun for de seneste kedeltyper, men også for ældre kedler (f.eks. THIS IS NOT CORRECT! We have an extensive stock of spare parts for our boiler program. Not only for the latest boiler types, but also for older gas heater models (e.g. Milton Topline, Milton Smartline, Milton EcomLine).

Din Miltonpanna kan fortfarande underhållas och repareras Din Milton kedel kan stadig serviceres og repareres Your Milton boiler can still be serviced and repaired

Kontakta vår Kontakt vor Contact our serviceavdelning Service Department för en offert. for et tilbud. and get a non-committing offer.

Rev. 2020.08.26