Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell BX Model BX Model BX

Låg tryck ångpanna

Design tryck: 0,89 bar
Ång kapacitet 100 - 5 100 kg/t

Lavtryks dampkedel

Design tryk: 0,89 bar
Damp kapacitet 100 - 5.100 kg/t

Low pressure steam boiler

Design pressure: 0.89 bar
Steam production: 100 - 5,100 kg/h

BX serien av ångpannor är säck eldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel. Pannorna är speciellt designad för att arbeta på endast 1 bar.

Ångpannans kåpa på toppen ökar ångans utrymme men också distansen mellan förångnings ytan och ångutgångs förbindelsen. Resultatet blir torr ånga med hög kvalité, trots det låga trycket.

 • Leveras fullt utrustat, emballerad och klar för installation
 • Stort ångutrymme medför torr ånga av god kvalité
 • Rostfri stål beklädnad för användning inom livsmedel och sanitära områden
 • Extra matar vatten pump som standard
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

Se också våra utvalda referens anläggningar.

ICI dampkedel model BX har vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler. Kedlen er designet til 1 bar drift.

Det kuppelformede damprum i den øverste del af kedlen øger damp volumet såvel som afstanden mellem fordampnings overfladen og damp udlednings røret. Resultatet bliver en tør damp af høj kvalitet på trods af det lave driftsatryk.

 • Leveres fuldt udrustet, emballeret og klar til installation
 • Stort damp volumen betyder god tør damp kvalitet
 • Rustfri stål beklædning for anvendelse indenfor levnedsmiddelindustrien
 • Ekstra fødevands pumpe som standard
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

Se også udvalgte referenceanlæg.

ICI steam boiler model BX is a reverse flame wet back horizontal fire tube boiler specifically designed for operation at 1 bar only.

The steam dome on top of the shell increases the steam space volume as well as the distance between the evaporating surface and the steam outlet connection, resulting in high quality dry steam in spite of the low pressure.

 • Supplied fully packaged and ready for installation
 • Quality dry steam owing to large steam space and steam drum
 • Full stainless steel casing for food or sanitary applications
 • Standby feed pump as standard
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

See also selected reference plants.