Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
    Modell ASX Model ASX Model ASX
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell ASGX Model ASGX Model ASGX
    Tilvals pannutrustning (ASX, ASGX) Tilvalgs kedeludstyr (ASX, ASGXN) Boiler accessories (ASX, ASGX)
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Modell ASX Model ASX Model ASX

Säckeldad hetvattenpanna Hedtvandskedel med vendeflamme Reverse flame superheated water boiler

Designtryck: 5 eller 12 bar
Värmeeffekt: 233 - 3 488 kW
Designtryk: 5 eller 12 bar
Varmeeffekt: 233 - 3.488 kW
Design pressure: 5 or 12 bar
Heat effect: 133 - 3,488 kW

ASX serien av hetvattenpannor är säckeldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Leveras fullt utrustat, emballerad och klar för installation
 • Rostfri stål beklädnad för användning inom livsmedel och sanitära områden
 • 90 % verkningsgrad
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

ICI hedtvandskedel model ASX har vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler.

 • Leveres fuldt udrustet, emballeret og klar til installation
 • Rustfri stål­beklædning for anvendelse indenfor levneds­middel­industrien
 • 90 % nyttevirkning
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

ICI steam boiler model ASX is a reverse flame wet back horizontal fire tube boiler.

 • Supplied fully packaged and ready for installation
 • Full stainless steel casing for food or sanitary applications
 • 90 % efficiency
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner eller hent or download datablad (sv) datablad (sv) data sheet (en) med detaljerade specifikationer. med detaljerede specifikationer. with detailed specifications.